اولویت بندی تجهیزات بحرانی در ایستگاه تقویت فشار گاز با هدف برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری مبتنی بر ریسک های HSE

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
گاز طبیعی یکی از منابع تجدید ناپذیر ارزشمند در کشور است که پس از شیرین سازی و جداسازی از طریق خطوط لوله برای مصارف صنایع و خانگی انتقال پیدا می کند. از آنجایی که فشار گاز انتقال یافته، در اثر عوامل مختلف از جمله اصطکاک و شیب و غیره کاهش می یابد، در طول مسیر خط لوله از ایستگاه های تقویت فشار گاز استفاده می شود. بهره برداران ایستگاه های تقویت فشار گاز، به منظور ارایه برنامه تعمیرات و نگهداری از تجهیزات و جلوگیری از صرف هزینه های هنگفت بازرسی، نیاز مبرم به اولویت بندی تجهیزات دارند. در این مطالعه مدلی بهینه جهت بررسی و اولویت بندی تجهیزات بحرانی ارایه شده است که علاوه بر کمی بودن، جزییات بیشتری را نیز بر اساس معیارهای ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) شامل می شود. با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره، تاپسیس (TOPSIS)، که به صورت کلی به ترتیب نزدیکی به راه حل ایده آل اهداف مورد بررسی (تجهیزات) را اولویت بندی می کند، نشان داده شد که توربین، کمپرسور و همچنین اسکرابرها مهم ترین (بحرانی ترین) تجهیزات مورد استفاده در ایستگاه تقویت فشار گاز می باشد. در ادامه نتایج بدست آمده با مدل ارایه شده توسط شرکت انتقال گاز مقایسه شد که بر اساس آن مدل پیشنهادی به دلیل کمی بودن، استفاده از روش های نوین تصیمیم گیری و همچنین جزییات کامل تر و اولویت بندی معیار های مورد مطالعه، مدل قابل اطمینان تری نسبت به مدل شرکت انتقال گاز می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
84 تا 92
لینک کوتاه:
magiran.com/p2538923 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!