مردم نگاری تغییرات آیین های عزاداری ماه محرم در شرایط همه گیری بیماری کرونا (سال 1399 شمسی، 1442 قمری)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

آیین های عزاداری محرم، از مهمترین مکانیزم های هویت ده و تداوم بخش فرهنگ شیعیان بشمار می آید. این آیین با انعطافی قابل توجه و در طول زمان، به خوبی خود را با آداب و رسوم اقوام و جوامع مختلف وفق داده است. دراین میان، رویدادهای مختلف زمان و مکان، نه تنها مانعی درمسیر برگزاری این آیین محوری نشده، بلکه عاملی در جهت ایجاد خلاقیت و ابتکارات ویژه درچگونگی انجام آن، توسط جماعت عزادار شده است. پاندمی ویروس کرونا، که از ماه های پایانی سال 1398ش، مهمان ناخوانده بشریت شد، اقتضایات خاصی را نیز به همراه داشت. درهمین راستا، سرایت سریع و واگیردار بودن این بیماری در انسان، دلالتی ویژه جهت اعمال تغییرات در برگزاری آیین عزاداری درسال 1399ش، ایجاد کرد. لذا شیوه های مختلفی در چگونگی برگزاری هیات های عزاداری در دهه اول ماه محرم، از سوی متولیان وعزاداران، اتخاذ شد. پژوهش حاضر تلاش دارد با رویکرد کیفی و روش مردم نگارانه وبا بهره گیری از ابزار مشاهده، مشارکت، مشاهده ی مشارکتی، ثبت تصویر و بررسی اسنادی، مروری محوری بر تغییرات و شیوه های اتخاذ شده در برگزاری مراسم عزاداری این-سال را داشته باشد. در نهایت این شیوه ها را می توان ذیل استراتژی های(تغییر، تحدید وتعلیق) صورت بندی کرد. استراتژی هایی که هر یک در زیر مجموعه خود، اشکال و مدل های متنوع برپایی مجالس عزاداری را دربرداشتند.

زبان:
فارسی
صفحات:
115 تا 149
لینک کوتاه:
magiran.com/p2538963 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!