مقایسه میزان فراخوان بر مبنای دو معیار مختلف تشخیصی در طرح غربالگری هیپوتیروییدی مادرزادی در اصفهان

چکیده:
سابقه و هدف

تشخیص بالینی هیپوتیروییدی مادرزادی بدون انجام غربالگری این بیماری در نوزادان میسر نمی باشد. از سوی دیگر فراخوان نوزادان در طی طرح غربالگری از دیدگاه صرف وقت و هزینه و تبعات روحی حاصله در والدین نوزادان حایز اهمیت می باشد. هدف از این مطالعه تعیین میزان فراخوان در طی طرح غربالگری کم کاری مادرزادی تیرویید در شهر اصفهان می باشد، در طی این مطالعه میزان فراخوان براساس دو معیار استفاده از T4 و TSH و یا استفاده از TSH تنها جهت فراخوان تعیین و نتایج حاصل با یکدیگر و نیز با سایر جوامع مقایسه گردیده است.

مواد و روش ها

از ابتدای خرداد 1381 تا اواخر مرداد 1382، نمونه های خون وریدی نوزادان 73 روزه ارجاع شده از 17 بیمارستان و زایشگاه شهر اصفهان جمع آوری و غلظت T4 و TSH آن ها به ترتیب به روش های RIA و IRMA اندازه گیری شد. در مرحله اول فراخوان براساس TSH>20 mIU/L و یا T4<6.5 g/dl انجام و در مرحله دوم فراخوان براساس TSH>20 mIU/L انجام گرفت. نوزادان فراخوان شده در صورت دارا بودنTSH>10 وT4<6.5 در آزمایش دوم با تشخیص هیپوتیروییدی تحت درمان قرار گرفتند.

یافته ها

39601 نوزاد در این طرح شرکت کردند (29493 نفر در مرحله اول و 10108 نفر در مرحله دوم). 700 نوزاد فراخوان شدند (647 نفر آنها در طی مرحله اول و بقیه در مرحله دوم). میزان فراخوان در طی مرحله اول (2/2%) نسبت به مرحله دوم (5/0%) بیشتر بود (P<0.05) و اکثر موارد فراخوان شده در مرحله اول دارای T4 سرمی پایین بودند (P<0.05). شیوع هیپوتیروییدی مادرزادی برابر 1 در 338 تولد زنده بود.

نتیجه گیری

با وجود اینکه میزان فراخوان در طی هر دو مرحله درحد قابل قبول بود اما استفاده از TSH تنها، جهت غربالگری و تعیین موارد فراخوان در مطالعه ما کاربردی تر و عملی تر از استفاده از T4 و TSH (هر دو) می باشد.

زبان:
فارسی
صفحه:
134
لینک کوتاه:
magiran.com/p253898 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.