تحلیل استراتژیک نظام مراقبت های بهداشتی اولیه ایران در مواجهه با همه گیری ها: یک مرور حیطه ای

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

نظام مراقبت‌های بهداشتی اولیه، اولین نقطه تماس افراد، خانواده‌ها و جامعه با نظام سلامت است که خدمات سلامت اساسی را در محلی نزدیک به محل زندگی یا کار مردم ارایه می‌کند. نظام مراقبت‌های بهداشتی اولیه نقش مهمی در پاسخ به همه گیری‌ها دارد و باید تقویت شود. این مطالعه با هدف تحلیل استراتژیک نظام مراقبت‌های بهداشتی اولیه ایران در مواجهه با همه‌گیری‌ها و ارایه راهکارهای مناسب انجام شده است.

روش کار

این پژوهش با روش مرور حیطه ای انجام شد. کلیه مطالعات مرتبط با نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدهای نظام مراقبت‌های بهداشتی اولیه ایران در پایگاه های اطلاعاتی انگلیسی PubMed، Scopus، Web of Science و ProQues t و پایگاه‌های اطلاعاتی فارسی SID و Magiran و موتور جستجوگر Google Scholar با کلیدواژه‌های مناسب جستجو شدند. در نهایت، 52 مقاله انتخاب و با روش تحلیل چارچوبی تحلیل شدند.

یافته ها

تعداد 18 قوت، 10 ضعف، 17 فرصت و 14 تهدید برای نظام مراقبتهای بهداشتی اولیه ایران شناسایی شد. 62 راهکار برای تقویت نظام مراقبت‌های بهداشتی اولیه ایران در مواجهه با اپیدمی و پاندمی بیماری‌های عفونی ارایه شد. استفاده از ظرفیت کارکنان بهداشتی و درمانی نیروهای نظامی در مناطق محروم، پشتیبانی و نظارت بر قرنطینه خانگی مبتلایان، آموزش کارکنان بهداشتی، حمایت اجتماعی و روانی از کارکنان و به‌کارگیری خدمات پزشکی از راه دور برای تقویت نظام مراقبت‌های بهداشتی اولیه ایران ضروری هستند.

نتیجه‌گیری:

 نظام مراقبت‌های بهداشتی اولیه ایران با چالش‌هایی در پاسخ به همه گیری‌ها مواجه است. سیاست‌گذاران و مدیران ارشد نظام سلامت باید با به‌کارگیری استراتژی های پیشنهادی به تقویت نظام مراقبت‌های بهداشتی اولیه کشور بپردازند.

زبان:
فارسی
صفحات:
209 تا 226
لینک کوتاه:
magiran.com/p2539013 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!