مقایسه هزینه تخت روز ICU بیمارستان خوانساری اراک با دو روش: زمان گرا و سنتی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

 بهایابی برمبنای فعالیت زمان‌گرا یکی از بهترین روش‌های مستقیم تخصیص هزینه های منابع است که در ایران به‌ندرت استفاده‌ می‌شود. این پژوهش با هدف مقایسه بهای تمام شده تخت-روز ICU برمبنای فعالیت زمان گرا و مقایسه آن با بهای تمام شده جذبی سنتی دربیمارستان آیت‌الله خوانساری اراک انجام شده است.

روش کار

 مطالعه حاضر از نوع کاربردی و مقطعی‌ است که در بیمارستان آیت‌الله خوانساری اراک در سال 1395 انجام شد. در محاسبه بهای تمام شده تخت-روز ICU از صور ت‌های مالی منتهی به سال 95 استفاده و اطلاعات جمع‌آوری شده با استفاده از نرم‌افزار اکسل و 16 SPSS محاسبه و با ازمون من ویتنی بین دو روش مقایسه انجام شد.

یافته ها

 محاسبه قیمت تمام‌شده تخت-روز ICU براساس هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت زمان‌گرا نشان‌دهنده وجود ظرفیت بلااستفاده در این بخش، نبود تفاوت معنادار با بهای تمام شده جذبی سنتی و وجود تفاوت چشمگیری از تعرفه مصوب وزارت بهداشت بود. مقایسه هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت زمان‌گرا 589،190،13  ریال با روش هزینه‌یابی جذبی سنتی 248،904،13 ریال بود که تفاوت معناداری نداشتند (684/0=p). بهای تمام شده یک تخت-روز آ‌ی‌سی‌یو بر مبنای زمان‌گرا کاهش بیشتری نسبت به بهای تمام شده جذبی سنتی داشته است.

نتیجه‌گیری:

 بهای تمام شده خدمات ارایه شده بر مبنای فعالیت زمان‌گرا اطلاعات واقعی‌تری را درمورد هزینه‌ها ارایه می‌کند و بیمارستان‌ها می‌توانند ضمن به‌دست آوردن ظرفیت‌های بلا‌استفاده، به کارآیی بیشتر و کاهش هزینه‌ها دست یابند.

زبان:
فارسی
صفحات:
300 تا 310
لینک کوتاه:
magiran.com/p2539021 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!