شیوع نقطه ای مصرف آنتی بیوتیک در بیمارستان های سنندج،2017-2015، دلالت های فوری برای یک برنامه سرپرستی آنتی بیوتیک

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

مقاومت آنتی بیوتیکی یک تهدید جهانی و افزایش یابنده برای سلامت بشر تلقی می شود. استفاده بیش از حد از آنتی بیوتیک یکی از دلایل اصلی مقاومت آنتی بیوتیکی بشمار می رود. در این مطالعه به بررسی میزان تجویز آنتی بیوتیک و ارزیابی جنبه های تجویز آن در بیمارستان های سنندج پرداخته ایم.

مواد و روش ها

این مطالعه بخشی از پروژه جهانی بررسی مصرف و مقاومت آنتی بیوتیکی Global Point Prevalence (Study) با مدیریت دانشگاه انتورپ بلژیک در سال های 1395 و 1397 است که هدف از آن کمک به بهبود تجویز منطقی آنتی بیوتیک در بیماران بستری است. روش مطالعه بر اساس پروتکل تدوین شده توسط پروژه جهانی بررسی شیوع نقطه ای است. کل بیماران بستری در بخش های نوزادان، کودکان و بالغین بیمارستان های بعثت و توحید و کوثر و تامین اجتماعی سنندج در روزهای انتخابی مطالعه برای هر بخش وارد مطالعه شدند.

یافته ها: 

شاخص های کیفی تجویز آنتی بیوتیک در بخش های کودکان و بالغین شامل فراوانی نسبی تجویز آنتی بیوتیک به ترتیب با 57/84% و 42/57%، فراوانی نسبی تجویز درمان ترکیبی با 73/41% و50% استفاده از درمان تجربی در مقابل درمان هدفمند (متکی به شواهد میکروبیولوژی) با 4% و 2%، استناد به گایدلاین های بیمارستانی در تجویز آنتی بیوتیک با 3% و صفر، وجود اندیکاسیون ثبت شده برای تجویز درمان آنتی بیوتیکی با 79% و 49% و همچنین ذکر طول مدت یا زمان توقف درمان آنتی بیوتیکی در پرونده بیمار که 1% و 2% محاسبه گردید. شاخص های کیفی با کشورهای اروپایی و آسیایی دیگر مقایسه گردید.  

نتیجه گیری:

 شاخص های کیفی تجویز آنتی بیوتیک در بیمارستان های سنندج در مقایسه با بیمارستان های کشورهای اروپایی و سایر کشورهای آسیایی از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند و حاکی از نیاز فوری به طراحی و مداخله برنامه سرپرستی آنتی بیوتیکی می باشند.

زبان:
فارسی
صفحات:
108 تا 125
لینک کوتاه:
magiran.com/p2539068 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!