تاثیر سرکه چوب، سدیم دی اکتیل سولفوسوکسینات و کلروکربوکسیلیک اسید بر نماتد Pratylenchoides ritteri در گیاه نخود

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

حبوبات از جمله گیاهان بسیار مهم از نظر غذایی برای انسان به شمار می‏ آیند. این گیاهان توسط آفات و بیماری‏ های زیادی مورد حمله قرار می‏ گیرند. از جمله این عوامل نماتدهای انگل گیاهی هستند. در این بررسی از مزارع نخود شهرستان ‏های مختلف استان لرستان نمونه ‏برداری انجام شد. استخراج و تثبیت نماتدها به روش‏ های مرسوم انجام گرفت. شناسایی نماتد Pratylenchoides ritteri  انجام شد. یک مزرعه نخود دیم با آلودگی بالا در شهرستان سلسله شناسایی و از خاک آن جهت آزمون های مختلف استفاده شد. تاثیر چهار ترکیب سدیم دی اکتیل سولفوسوکسینات، سرکه چوب تصفیه شده ، سرکه چوب تصفیه نشده و کلروکربوکسیلیک اسید بر روی این نماتد در شرایط آزمایشگاهی با تعداد اولیه 1000 عدد نماتد در cm3 1000 خاک در دو سطح 5 در هزار و 10 در هزار در دو زمان 12 و 24 ساعت بعد از تیمار بررسی شد. همچنین تاثیر این ترکیبات در شرایط گلخانه‏ ای با تعداد اولیه 900 عدد نماتد در cm3 1000 خاک  در دو سطح 5 در هزار و 10 در هزار و مدت زمان  24 ساعت بعد از تیمار بررسی شد. مقایسه میانگین مرگ و میر نماتدها در آزمون آزمایشگاهی نشان داد که بیشترین مرگ و میر مربوط به کلروکربوکسیلیک اسید 10 در هزار در زمان 24 ساعت بعد از تیمار(100 درصد) و کمترین مربوط به سرکه چوب تصفیه شده تیمار 5 درهزار در زمان  12 ساعت بعد از تیمار (25 درصد)  بود. در آزمون گلخانه ‏ای نیز بیشترین مرگ و میر مربوط به کلروکربوکسیلیک اسید تیمار 10 در هزار (94 درصد) و کمترین مربوط به سرکه چوب تصفیه نشده تیمار 5 در هزار (49 درصد) بود.

زبان:
فارسی
صفحات:
77 تا 82
لینک کوتاه:
magiran.com/p2539110 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!