تحلیل گفتمان انتقادی توهم مضاعف (غرب زدگی) و آرمان شهرخواهی و راه های مقابله با آن در رمان «سگ و زمستان بلند»، از آثار مکتب پوپولیسم، (بر اساس رویکرد نورمن فرکلاف)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
تحلیل گفتمان انتقادی، رویکردی است که زبان را به عنوان شکلی از کارکرد اجتماعی بررسی می کند و بر نحوه بازتولید قدرت اجتماعی و سیاسی به وسیله متن و گفتگو تاکید می کند.گفتمان شناسی یا تحلیل گفتمان یا تحلیل کلام به مطالعاتی اطلاق می شود که زبان نوشتاری، گفتاری یا نشانه ای را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهند. روشنفکران مشروطه خواه متاثر از ادبیات اروپا، در راه تحول طلبی، نقد ادبیات گذشته را آغاز کردند وخواستار ادبیاتی شدند که به کار بیداری مردم و ایجاد تغییرات سیاسی بیاید. گروهی سعادت جامعه ایران را در تقلید همه جانبه از غرب پنداشتند (غرب زدگی). گروهی با تاکید بر نظام ارزش های بومی، فرهنگ اسلامی- ایرانی و... راه حل اصولی برای رسیدن به پیشرفت یافتند. در این پژوهش سعی شده که نحوه تعامل گفتمان «غرب زدگی» در رمان «سگ و زمستان بلند» با مسایل سیاسی، اجتماعی و ایدیولوژیک، شناسایی و چرایی تولید هر گفتمان مشخص شود؛ و همچنین مختصه های زبانی و فرازبانی موثر در خلق این اثر بر اساس روش «تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف» مورد بررسی قرار گیرد. نکته مهم این است که باید در تغییر و تحولات اجتماعی به تغییر ایدیولوژی ها، محتوا و جان مایه آثار، نکات زبانی و بلاغی (بالاخص نمادها و استعاره ها) توجه کرد. چه بسا تغییر در برخی از نمادها، استعاره ها و تمثیل ها می تواند شاخصی باشد برای ارزیابی جنبه هایی از تحولات اجتماعی و فرهنگی. شاید علت اصلی کندی در تغییر مفهوم و نقش نمادها و استعاره ها به این واقعیت مربوط می شود که با زندگی اجتماعی و روزمره ما سخت در هم تنیده شده اند و جدا کردن آن ها با توانایی انتزاعی قوی تری نیاز دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
53 تا 107
لینک کوتاه:
magiran.com/p2539195 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!