شاخص های طراحی بصری شخصیت در انیمیشن های تلویزیونی از دید مخاطبین کودک

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
انیمیشن از مهم ترین قالب های برنامه سازی تلویزیونی ایران است. گروه های سنتی متنوعی- بویژه کودکان و نوجوانان- به تماشای برنامه های شبکه های مختلفی چون پویا و امید می نشینند. در رقابت سخت بین شبکه های تلویزیونی صداوسیما و شبکه های خارجی و رسانه های مختلف، انیمیشن هایی موفق می شوند که مخاطب خود را بهتر شناخته و تولیدات مفهومی خود را براساس نظرات آنها پایه ریزی کنند. هدف این پژوهش، سنجش نگرش کودکان ایرانی پیرامون ظاهر بصری شخصیت ها در انیمیشن تلویزیونی است. بر همین اساس، مولف با استناد به پاسخ پرسش نامه هایی که به مخاطبان کودک در سراسر ایران ارایه شد، این پژوهش را انجام داده است. جامعه آماری پژوهش، شامل کودکان پسر و دختر 6 تا 11 سال (مقطع ابتدایی سال های اول و دوم) در کشور بود. پرسش نامه ها نیز بر سنجش میزان علاقه مندی کودکان شاخص هایی مانند رنگ، لباس، مو، چشم و دیگر شاخص هایی از این قبیل متمرکز بود. کودکانی با تفاوت های فرهنگی- اجتماعی از پنج ناحیه کشور (ساری، مشهد، زاهدان، بندرعباس، یزد، سنندج و تبریز) به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند و با گردآوری پرسش نامه های حضوری و تجزیه وتحلیل داده ها به صورت توصیفی، این پژوهش از بین 1393 نفر فراوانی بین دختر و پسر به انجام رسید. علاقه مندی بیشتر کودکان ایرانی به رنگ های گرم، فضای بومی و سنتی، خطوط منحنی، منظم، اشکال پرداخت شده، اندام متوسط، قدبلند، ابروهای ناپیوسته، موهای روشن، چشم روشن شخصیت ها بود این ویژگی ها، شاخص هایی هستند که می توانند برای خلق برنامه های تلویزیونی، موردتوجه هنرمندان انیمیشن قرار گیرند تا براساس سلیقه مخاطبان، آثاری جذاب تولید کنند.
زبان:
فارسی
صفحات:
63 تا 94
لینک کوتاه:
magiran.com/p2539213 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!