تعهدات دولت های حاشیه خزر در مدیریت ورود گونه مهاجم شانه دار (Mnemiopsis Leidyi) از منظرحقوق بین الملل محیط زیست

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
شانه دار مهاجم دریای خزر نمونه ای از گونه های بیگانه مهاجم می باشد که از اواسط دهه نود میلادی، از طریق آب توازن کشتی ها از کانال ولگا- دن به دریای خزر منتقل شد. این گونه پلانکتون خوار با ایجاد اختلال در زنجبره غذایی، بسیاری از موجودات دریای خزر از جمله ماهیان کیلکا، خاویار و فک این دریا را در معرض خطر انقراض قرار داده است. با توجه به اثرات شدید زیست محیطی و اقتصادی گونه های بیگانه مهاجم، سوال اصلی این پژوهش آن است که حقوق بین الملل چه تکالیفی را بر عهده دولت های ساحلی خزر در راستای مدیریت این گونه ها قرار می دهد؟ در پاسخ،  با به کارگیری روش توصیفی- تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای این نتیجه حاصل آمد که کشور جمهوری اسلامی ایران و دیگر کشورهای حاشیه دریای خزر به عضویت برخی معاهدات زیست محیطی جهانی و منطقه ای درآمده اند که به طور صریح یا ضمنی، تعهداتی را برای پیشگیری، کنترل و حذف گونه های بیگانه مهاجم بر عهده آنها قرار می دهد. همچنین قواعد عرفی بین المللی و اصول کلی حقوقی نیز تعهداتی را در جهت اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، احتیاطی و کنترلی بر عهده این دولت ها قرار داده است. نقض هر یک از این تعهدات اولیه یا اقدام به فعالیت های موجد خسارت توسط کشورهای اطراف خزر می تواند منجر به طرح مسیولیت بین المللی دولت ناقض تعهد یا ایجادکننده خسارت شود. بنابراین حقوق بین الملل از نظر وجود قواعد الزام آور در رابطه با مدیریت گونه های مهاجم در دریای خزر با چالش مواجه نیست اما اجرای موثر این قواعد نیازمند همکاری بیشتر دولت های عضو می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
68 تا 80
لینک کوتاه:
magiran.com/p2539300 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!