نقش وسایل نقلیه شخصی و تاکسی ها در آلودگی هوای شهر تهران، ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

آلودگی هوا یکی از مشکلات اصلی شهر تهران است. شناسایی نقش عوامل موثر در مدیریت آلودگی هوا بسیار مهم است. از نکات مهم اینکه تمام آلودگی موجود در هوای شهری ناشی از انتشار مستقیم از منابع نیست و در اثر واکنش های جوی تشکیل می شوند. استفاده از الگوهای آلودگی هوا در شناخت عوامل موثر در آلودگی هوای شهری به ما کمک می کند. از سامانه الگوی آلودگی هوا استفاده شد تا ابتدا الگویی مناسب تولید شود. سپس با حذف انتشار منابع انتشار تاکسی ها و وسایل نقلیه شخصی، سهم این دسته از منابع آلاینده با توجه به تحلیل‏ های آماری بررسی می‏شوند. سامانه الگوی استفاده شده از عملکرد قابل قبولی برای بررسی طرح‏ های مورد نظر با ضریب تطابق 0.84 و 0.61 بترتیب برای آلاینده های ازن و ذرات معلق برخوردار بود. مجموع سهم این دو منبع در شاخص کیفیت ذرات معلق 14 واحد بود. اما نقش این منابع در آلودگی ازن بسیار پیچیده شناسایی شد.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
21 تا 29
لینک کوتاه:
magiran.com/p2539303 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!