مطالعه افشانه موتور تزریق مستقیم در محفظه حجم ثابت با اندازه گیری نوری و شبیه سازی دینامیک سیالات محاسباتی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

عملکرد بهتر و الزامات نظارتی با توجه به انتشار احتراق باعث کوچک شدن موتور تزریق مستقیم و در نظر گرفتن راهبردهایی برای بهبود آماده ‏سازی مخلوط درون استوانه شده است. ویژگی‏ های فواره افشانه ‏های سوخت موتورهای تزریق مستقیم به طور گسترده توسط محققان بررسی شده است. علاقه به مطالعه ویژگی ‏های فواره‏ ها به دلیل رابطه موثر با واکنش احتراق و در نتیجه با بازده گرمایی موتور است. این مقاله تشکیل مخلوط فواره را با استفاده از یک دستگاه آزمایشی لیزری مورد استفاده برای اندازه گیری نفوذ فواره در محفظه حجم ثابت و شبیه سازی های انجام شده توسط نرم افزار کانورج با پاسخ سریع تحلیل می کند. افشانه سوخت مورد استفاده در آزمایش یک افشانه تزریق مستقیم شش سوراخی با سوخت ایزواکتان بود. اندازه‏گیری‏ ها در 100 میلی‏متر پایین دست از نوک افشانه‏ در امتداد محور با فشار تزریق 20 مگاپاسکال انجام شد. در طول آزمایش ‏ها، مشاهده شد که توسعه فواره با محور عمودی قرینه نیست، و با کاهش فشار محفظه، سرعت توسعه آن افزایش می یابد. همچنین میانگین سرعت‏های توسعه فواره در شبیه سازی‏ ها با نتایج تجربی مشابه یکدیگر اند.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
39 تا 48
لینک کوتاه:
magiran.com/p2539305 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!