ارزیابی خواص پوشش اکسیدی پلاسمای الکترولیتی اعمالی روی قطعات منیزیمی خودرو

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در سال های اخیر استفاده از آلیاژهای منیزیم در صنعت خودروسازی به جهت خواص متالورژیکی مطلوب افزایش پیدا کرده است. اعمال پوشش بر روی قطعات منیزیمی به کاررفته در موتور خودرو نظیر پیستون با در نظر گرفتن شرایط کاری شدید آن ها الزامی می باشد. در این پژوهش، ابتدا پوشش مدرن اکسیداسیون پلاسمای الکترولیتی معرفی می شود و در ادامه خواص متالورژیکی پوشش ایجادشده بر روی آلیاژ AZ31 در الکترولیت های سیلیکاتی و آلومیناتی مورد بررسی و مقایسه قرار می گیرد. نتایج حاصل از مطالعات فازی بر روی پوشش ها نشان داد علاوه بر حضور فازهای MgF2 و MgO در هر دو پوشش، فازهای Mg2SiO4 و MgAl2O4 به ترتیب در پوشش های ایجادشده از الکترولیت سیلیکاتی و آلومیناتی وجود دارند. اعمال پوشش PEO منجر به کاهش قابل توجه سرعت خوردگی می شود. سرعت خوردگی پوشش ایجاد شده در الکترولیت سیلیکاتیA.cm-2   6-10×24/2 و در الکترولیت آلومیناتیA.cm-2  7-10×5/9 می باشد که به ترتیب 30 و 68 برابر نسبت نمونه فاقد پوشش کمتر است. همچنین اعمال پوشش منجر به افزایش 72 و 94 برابری مقاومت الکتریکی سطح نسبت به نمونه فاقد پوشش می شود. بررسی میکروسکوپی نیز نشان داد که قطر متوسط تخلخل ها در پوشش PEO ایجاد شده در الکترولیت سیلکاتی نسبت به پوشش آلومیناتی بزرگتر است

زبان:
انگلیسی
صفحات:
49 تا 60
لینک کوتاه:
magiran.com/p2539306 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!