طراحی و روایی سنجی پرسشنامه ای در حوزه ی انگلیسی با اهداف چاپ مقالات پژوهشی در بافت انگلیسی با اهداف تحصیلی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

هدف از این مطالعه ارایه مفهوم سازی از سازه "انگلیسی با اهداف چاپ مقالات پژوهشی" از طریق طراحی و روایی سنجی پرسشنامه ای در بافت انگلیسی با اهداف تحصیلی در ایران است. در این راستا، پرسشنامه ای آزمایشی با 60 گویه با مشارکت 100 نفر مدرس ایرانی و مجرب در حوزه ی انگلیسی با اهداف تحصیلی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی های آماری با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی 37 گویه را در مقیاس لیکرت تایید کردند. علاوه بر این نتایج نشان داد که سازه ی "انگلیسی با اهداف چاپ مقالات پژوهشی" شامل 12 عامل به شرح ذیل می باشد: "خطاهای دستوری" " تصحیح کردن" "کیفیت نوشتار به زبان انگلیسی" "پشتیبانی و حمایت از نویسندگان غیر انگلیسی زبان" "نوشتن به مانند یک نویسنده ی بومی انگلیسی زبان" "اهمیت انگلیسی زبان بودن ویراستاران و ارزیابان" "مزایای استفاده از زبان انگلیسی به عنوان زبان تخصصی" "دستور زبان و لغات انگلیسی" "سبکهای ادبی و گفتاری زبان انگلیسی" "ساختار و سبک مقالات پژوهشی به زبان انگلیسی" "فرایندهای تصحیح و پذیرش مقالات در مجلات انگلیسی زبان" و "زمان مورد نیاز برای نوشتن و تصحیح مقالات پژوهشی". همچنین، پایایی و روایی همگرای پرسشنامه برای سنجش سازه ی مورد نظر از نظر آماری تایید شد (CR>0.7; p>.05). یافته های این مقاله دارای کاربردهایی برای مدرسان حوزه ی انگلیسی با اهداف چاپ مقالات پژوهشی، مربیان معلم، طراحان دوره های آموزشی، و پژوهشگران زبان است و سطح آگاهی آنها را از انگلیسی با اهداف چاپ مقالات پژوهشی و سازه های اصلی آن افزایش می دهد. به خصوص، با شرکت در دوره های انگلیسی با اهداف چاپ مقالات پژوهشی و آشنایی با معیارها و روش های چاپ مقالات، زبان آموزان می توانند مهارت های نویسندگی خود را ارتقاء دهند.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
1 تا 21
لینک کوتاه:
magiran.com/p2539344 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!