مقایسه ارزش تغذیه ای بر اساس الفا لینولنیک اسید و آلودگی با برخی فلزات سنگین در قزل آلای پرورشی و ماهی تن در فروشگاه ها

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

با توجه به اهمیت نقش تغذیه برای تامین سلامت بدن و جلوگیری از بیماریها، بایستی مواد غذایی را ابتدا از نظر سلامت شیمیایی و میکروبی و سپس از نظر میزان اجزای بیواکتیو موجود با توجه به عوامل موثر در پایداری آن بررسی نمود. به عبارت دیگر با توجه به تغییر و کاهش مواد مغذی منابع غذایی از محل تولید تا سفره صرف وجود مواد مغذی در یک ماده نمی تواند دلیل بر تامین تمام این منابع برای بدن گردد. بر این اساس در این تحقیق ویژگی های تغذیه ای ماهی از نظر امگا تری بر اساس آلفا لینولنیک اسید و سلامت آنها از بعد فلزات سنگین سرب، جیوه و کادمیوم در ماهی قزل آلا و تون با توجه به زمان نگهداری در یخچال و فراوری ماهی با حرارت به ترتیب با روش کروماتوگرافی گازی و جذب اتمی صورت گرفت. در نهایت داده ها با نرم افزار spss و تست T بررسی شد. نتایج نشان داد که میزان فلزات سنگین در این دو گونه ماهی کمتر از استاندارد جهانی است. تجمع این فلزات در پوست ماهی قزل آلا بیشتر از عضله آن بود. از طرف دیگر میزان آلفا لینولنیک اسید در طول نگهداری در یخچال با وجود حذف عامل نور کاهش یافته و حرارت اعمال شده برای تولید کنسرو ماهی تن به شدت امگا موجود در آن را کاهش داده بود. در نهایت میزان امگا در ماهی قزل بیشتر از ماهی تون بود که می تواند بدلیل تفاوت نوع گونه، تغذیه و تازگی یا سریعتر رسیدن قزل به بازار مصرف باشد. میزان فلزات سنگین در دو گونه ماهی تفاوت معنی داری نداشت و بر خلاف امگا تری میزان فلزات کمتر تحت تاثیر شرایط فراوری در ماهی تون بود.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
190 تا 204
لینک کوتاه:
magiran.com/p2540311 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!