بررسی خواص آنتی باکتریال عصاره گیاه Zosimia absinthifolia

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

100 گرم از دانه خشک شده گیاه را پودر کرده ودر مقدار کافی حلال آلی خیسانده می شود.سپس در دستگاه سوکسوله عصاره گیری می شود.روی عصاره پس از تغلیظ آن در روتاری، عملیات ترانسفیکاسیون انجام گرفته وجسم بدست آمده کاملا آبگیری شده و با GC-GC/MS آنالیز می شود. n-اکتانول، D-جرماکرن، D-کاریوفیلن، D-پینن، لیمونن، اکتیل استات، کاریوفیلن اکسید و n-اکتانال ترکیب های شاخص اسانس گیاه می باشند. مقداری از اسانس جهت تعیین اثر ضد میکروبی به کار می رود. محیط کشت تهیه می شود و تست با روش انتشار دیسک Disk Diffusion Method انجام می پذیرد. اثر ضد میکروبی اسانس روی باکتری Staphyloccous aureus و Esherichia coli می باشد. نتایج اولیه نشان می دهد که این اسانس اثرات ضد میکروبی خوبی روی این باکترها دارد و این اثرات بیانگر این مطلب است که در آینده این گیاهان به عنوان مواد موثر در درمان عفونتهای به وجود آمده در اثر این باکتریها می توانند مورد استفاده قرار گیرند.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
89 تا 96
لینک کوتاه:
magiran.com/p2540323 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!