بررسی تاثیر عصاره آبی زنیان بر بافت کلیه ، شاخص کلیوی (اسید اوریک) و وزن بدن درموش صحرایی نر

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

از میان 9 ترکیب شیمیایی شناسایی شده دراسانس زنیان، تیمول،گاماترپنین و پاراسایمن ، ترکیبات اصلی را تشکیل می دهد که به عنوان ضددرد، ضد آسم، ضد تهوع، و خلط آور و به صورت موضعی در درمان دردهای روماتیسمی استفاده می شود و اثر درمانی بر بیماری های جلدی، عصبی و ادراری-تناسلی دارد . پژوهش های علمی جدید، آثار آنتی سپتیک (Antiseptic) و کاهش دهنده کلسترول خون این گیاه را هم تایید کرده است. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر ترکیبات این گیاه بر شاخص کلیوی (اسیداوریک) و بافت آن در موش صحرایی نر نژاد ویستار می باشد. به منظور انجام این تحقیق 72 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به 6 گروه، کنترل، شاهد و گروه های تجربی (1تا 4) تقسیم شدند. برروی گروه کنترل هیچ تیماری صورت نگرفت. گروه شاهد روزانه 0/2 میلی لیتر آب مقطر وگروه های تجربی 1 تا 4 روزانه به ترتیب 200، 400، 600 و 800 میلی گرم بر کیلو گرم عصاره آبی زنیان به صورت داخل صفاقی دریافت کردند. پس از گذشت 16 و 32 روز از شروع آزمایش از حیوانات خونگیری به عمل آمد و از موش های صحرایی که پس از روز 16 در مرحله خونگیری تلف می شدندکلیه ها را خارج کرده و موش هایی که تلف نمی شدند پس از روز 32 کلیه ها را خارج کرده و بررسی شاخص کلیوی (اسید اوریک) و هیستولوژی کلیه انجام گرفت. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری one way ANOVA و  post hoc دانکن مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند (0/05>p). مصرف عصاره آبی زنیان با دوز کم در کوتاه مدت و دراز مدت باعث کاهش وزن بدن و با دوز متوسط و بالا تنها در دراز مدت باعث کاهش وزن بدن می شود. صرف نظر از دوز، مصرف عصاره در کوتاه مدت و طولانی مدت سبب افزایش فعالیت کلیه می شود. بافت کلیه درهمه گروه ها در دو دوره کوتاه مدت و دراز مدت کاملا طبیعی و فاقد آسیب بود. این تحقیق نشان می دهد که مصرف عصاره آبی زنیان بدون تاثیر بر بافت کلیه سبب افزایش فعالیت آن می شود، گرچه جزییات تاثیر این عصاره در کوتاه مدت و دراز مدت مقداری متفاوت است.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
117 تا 127
لینک کوتاه:
magiran.com/p2540326 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!