کنترل شایعه در شبکه های اجتماعی با استفاده از ساز و کارهای امنیت نرم

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در سال های اخیر، رواج شایعات در شبکه های اجتماعی که به ویژه با هدف فریب افکار عمومی ساخته می شوند، به یکی از نگرانی های جدی در جوامع مختلف تبدیل شده است. شایعات می تواند با قصد آسیب رسانی در حوزه های مختلف مدیریتی و انجام عملیات جنگ نرم تهیه و هدایت شود. بنابراین، با توجه به حجم بالای شایعات و لزوم کنترل سریع آن ها، توسعه مدل هایی برای تحلیل نحوه انتشار شایعات و ارزیابی کارایی و اثربخشی ساز و کارهای مختلف مقابله با شایعه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مقاله مدلی برای انتشار و کنترل شایعه به عنوان یک تهدید نرم در شبکه های اجتماعی ارایه شده است. این مدل با تکیه بر ساز و کارهای امنیت نرم مانند اعتماد، اعتبار منابع و منتشرکنندگان خبر و رتبه دهی به خبر، شایعه را با استفاده از خرد جمعی کنترل می کند. مدل پیشنهادی به صورت شبیه سازی عامل‐مبنا بر روی دو شبکه باراباسی‐آلبرت و شبکه ای از مجموعه داده های واقعی توییتر با استفاده از روش مونت کارلو ارزیابی شده است. نتایج ارزیابی نشان می دهند که ساز و کار پیشنهادی کنترل شایعه می تواند روشی کارا برای کنترل شایعه در شبکه های اجتماعی باشد و توسعه دهندگان این شبکه ها می توانند با استفاده از روش پیشنهادی و ارایه امکانات لازم بستری برای خودکنترلی شایعه توسط کاربران فراهم نمایند.

زبان:
فارسی
صفحات:
32 تا 40
لینک کوتاه:
magiran.com/p2540795 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!