یک مدل اعتماد برای کنترل نرم شایعه در شبکه های اجتماعی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

روزانه شایعات مختلف به عنوان نوعی از اطلاعات تایید نشده در شبکه های اجتماعی منتشر می شوند و به عنوان یک تهدید نرم در فضای سایبری خسارات جبران ناپذیری وارد می کنند. از این رو مطالعه ی روش های کنترل شایعه به عنوان بخشی از سازوکارهای امنیت نرم نقش مهمی در کاهش خسارات ناشی از شایعه ایفا می کند. یکی از روش های کنترل شایعه در شبکه های اجتماعی، استفاده از کنترل نرم شایعه است، به این معنی که با افزایش آ گاهی و دانش مردم در مورد شایعه، آنها در برخورد با شایعه آن را باور نکنند و در نتیجه خود افراد از انتشار شایعه خودداری کنند. در این تحقیق یک مدل اعتماد ارایه می شود که به کمک آن کاربران شبکه اجتماعی در مواجهه با شایعه، دوستان معتمد خود در زمینه شایعه را یافته و از آنها در مورد صحت شایعه مشورت می گیرند تا از انتشار شایعه اجتناب کنند. مدل ارایه شده شامل روشی برای انتخاب دوستان معتمد برای مشورت در مورد شایعه با استفاده از امکانات شبکه های اجتماعی است. به منظور ارزیابی مدل از داده های واقعی مجموعه داده ی فم استفاده شده است. نتایج نشان می دهد دوستان معتمد که توسط مدل پیشنهادی برای مشورت پیشنهاد می شوند با دقت بالایی همان کسانی هستند که ضدشایعه منتشر می کنند.

زبان:
فارسی
صفحات:
71 تا 78
لینک کوتاه:
magiran.com/p2540799 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!