استفاده از داده های دمای سطحی آب دریای عمان جهت شناسایی آب زیرسطحی خلیج فارس

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
در این پژوهش با هدف شناسایی و ردیابی آب خلیج فارس در دریای عمان از ماهواره استفاده شده است. ردیابی آب زیر سطحی خروجی خلیج فارس از گذرگاه تنگه ی هرمز به کمک شناسایی ویژگی های دمایی آب سطحی عمان در ناحیه ای که وجود آب زیرسطحی خلیج فارس در مطالعات گذشته مورد تایید قرار گرفته است، می تواند به ردیابی آب زیرسطحی منجر شود. در این مطالعه از داده های دمای سطح دریا از مجموعه داده اوستیا برای حوضه مورد مطالعه که خلیج فارس و قسمتی از دریای عمان (47 الی 45/59 درجه شرقی و 6/22 الی 32 درجه شمالی) می باشد، تهیه شد. سپس با توجه به مطالعات ناشی از داده های اندازه گیری 73 ساله موجود در منطقه و شناسایی گستره دمایی آب سطحی دریای عمان (00/23- 20/22 درجه سانتی گراد) و آب زیر سطحی خلیج فارس (20/22- 00/16 درجه سانتی گراد) که بر روی همدیگر قرار گرفته اند، داده های ماهواره ای فیلتر شدند. جهت فیلتر کردن داده ها و ترسیم شکل ها از کدنویسی در محیط متلب استفاده شد. نتایج نشان می دهد که آب خلیج فارس می تواند تا قسمت های میانی دریای عمان منتقل شود آب سطحی (دمای 5/28 الی 30 درجه سانتی گراد) در فصل سرد در محدوده ی 5/58 الی 5/59 درجه شرقی و در فصل گرم، به سمت طول های جغرافیایی تا بیش از 5/59 درجه شرقی پیشروی می نماید. در نتیجه میزان نفوذ آب خلیج فارس در دریای عمان در فصل گرم نیم درجه طول جغرافیایی بیش از فصل سرد است.
زبان:
فارسی
صفحات:
79 تا 93
لینک کوتاه:
magiran.com/p2541569 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!