بهینه سازی پارامترهای مدل تک دیودی سلول فتوولتائیک با استفاده از الگوریتم کلونی مورچگان جهت استفاده در بویه های شناور

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
یکی از کاربردهای سلول های خورشیدی تامین برق مورد نیاز در بویه های شناور است. بویه های شناور، گویچه هایی هستند که در سطح آب دریاها و اقیانوس ها قرار می گیرند و اطلاعات مختلفی را به شناورها می دهند. این گویچه ها شرایط زیست محیطی متفاوتی را تجربه می کنند، به همین دلیل مدل سازی و شبیه سازی سلول های فتوولتاییک موجب می شود تا بتوانیم سلولی با بازدهی و عملکرد بهتری را در آن ها تعبیه کنیم. در این مقاله به بررسی پارامترهای مدل تک دیودی می پردازیم به طوری که نمودارهای I-V ، P-V و مشخصه های سلول فتوولتاییک کادمیوم تلوراید (CdTe) را که با سه لایه (CdTe ،CdS ، SnOx) طراحی شده است از طریق نرم افزار SCAPS استخراج می کنیم و با استفاده از الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان (ACO) پارامترهای مدل تک دیودی آن را بدست می آوریم. تابع هدف در این مقاله، RMSE (جذر میانگین مربعات خطاها) است که بهترین مقدار به دست آمده آن پس از 30 اجرا 5-10×5.2217 در 2.46 ثانیه به ازای هر دور تکرار می باشد که نشان دهنده تطابق بسیار بالای مدل شبیه سازی شده با واقعیت است و برتری قابل توجهی را نسبت به بسیاری از الگوریتم هایی که تاکنون انجام شده نشان می دهد. بهینه سازی فوق با 200 دور تکرار، 30 جمعیت و 84 نقطه بر بستر یک سرور با 32 گیگ رم و 30 هسته پردازشی انجام شده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
95 تا 108
لینک کوتاه:
magiran.com/p2541570 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!