کنز میانگین پذیری با ضرب خاص از جبرهای باناخ

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف از این مقاله بررسی کنز میانگین پذیری جبرهای باناخ تحت یک ضرب مشخص است. اگر A و B جبرهای باناخ با پیش دوگان A* و B* باشند، شرط لازم و کافی برای وجود یک میانگین پایا روی پیش دوگان ضرب -لایو $\mathcal{A}\times_{\Theta}\mathcal{B}$، توسیع مدولی جبر باناخ $\mathcal{A}\oplus\mathcal{X}$ و ضرب تانسوری تصویری $\mathcal{A} \widehat{{\otimes}} \mathcal{B}$ ارایه می شود.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
1 تا 14
لینک کوتاه:
magiran.com/p2541875 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!