یک روش تکراری جدید برای حل معادلات انتگرال دیفرانسیل ولترا-فردهولم

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
معادلات انتگرال دیفرانسیل دارای کاربردهای بسیار وسیعی در زمینه های مختلف علمی از جمله فیزیک وبیولوزی دارند. در این مقاله یک روش تکرار شونده جدیدبرای حل معادلات انتگرال دیفرانسیل ولترا-فردهولم برای اولین بار ارایه می شود. روش با جزییات توضیح داده خواهد شد و با حل چند مثال کارایی آن بررسی می شود. روش تکراری جدید به مانند یک فرمول بازگشتی عمل می کند. برای نشان دادن کارایی روش نتایج حل مسایل با جواب دقیق مقایسه می شود. نتایج به دست آمده از کارایی روش ما حکایت دارد.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
21 تا 26
لینک کوتاه:
magiran.com/p2542065 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!