بهینه سازیGSOCPP برای پیش بینی تعداد مناسب کنترلرها در SDN

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
در SDN لایه کنترلر از لایه داده جدا شده است و تمامی عملکردهای سیستم به لایه کنترلر سپرده شده است. با این حل، راه حل های متمرکز، همیشه دو مشکل و گلوگاه را در بر دارد. از اینرو در شبکه های بزرگ، به منظور افزایش کارایی و در دسترس بودن شبکه از چند کنترلر استفاده میشود. امروزه، یکی از مشکلات مطرح در SDN، یافتن تعداد بهینه و محل کنترلرها می باشد که یک مسیله NP-Hard است. از اینرو در این مقاله، علاوه بر ارایه یک الگوریتم کارآمد بر اساس الگوریتم مار گارتر (GSO)، یک تحلیل آماری جدید برای تعیین تعداد کنترل کننده ها رقم می خورد.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
27 تا 38
لینک کوتاه:
magiran.com/p2542066 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!