مطالعه تطبیقی عملیات های دریایی جنگ جهانی اول و دوم با تاکید بر اصول جنگ

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
جهان در قرن بیستم شاهد دو جنگ بزرگ جهانی بود که در تاریخ بی نظیر است. در این دو جنگ که سهمناک ترین جنگ های تاریخ است، تقریبا تمام کشورهای جهان، شرکت داشته اند که هنوز اثرات آن در زندگی ملت ها، باقی است. جنگ های جهانی اول و دوم نقش عمده ای در مسیر صعود و افول قدرت ها و پیدایش کشورها و نظام های جدید و از بین رفتن برخی کشورها داشته است. در این میان عملیات های دریایی با توجه به تاثیرگذاری موثر در برخی از مقاطع حساس جنگ، از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف پژوهش پاسخ به پرسش اصلی تحقیق «نقاط اشتراک و افتراق عملیات های دریایی جنگ های جهانی اول و دوم با تاکید بر اصول جنگ چیست؟» می باشد.پژوهش حاضر از نوع تاریخی و از نظر روش با رویکرد کیفی و از نوع تطبیقی است. داده های پژوهش به شکل کتابخانه ای و ترکیبی از منابعی چون کتاب، مجلات و منابع اینترنتی گردآوری شده است. نتایج تحقیق نشانگر آن است که تمرکز عملیات های دریایی جنگ جهانی اول بر اصل غافل گیری و تمرکز عملیات های دریایی جنگ جهانی دوم بر تمرکز قوا قرار داشته است. با توجه به عدم بکارگیری تجهیزات پیشرفته نظیر رادارها در جنگ جهانی اول، کشورهای متخاصم بیشتر بر غافل گیری طرف مقابل تاکید داشتند. در عملیات های دریایی جنگ جهانی دوم، کشورهای متخاصم حداکثر توان خود را برای ضربه زدن به طرف مقابل با بکارگیری حداکثر توان بکار می گرفتند. با توجه به تشکیل فرماندهی های مرکب در بین متفقین و لزوم هماهنگی یگان های شرکت کننده در رزم دریایی، اصل وحدت فرماندهی نقش تعیین کننده ای در جنگ ها داشته است
زبان:
فارسی
صفحات:
177 تا 213
لینک کوتاه:
magiran.com/p2544129 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!