تاثیر رویارویی عاملان مختلف در انحطاط جامعه در آی بی کلاه آی باکلاه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

ادبیات همواره پیوندی ناگسستنی با بافت اجتماعی خود داشته و تحول ادبیات همیشه فرآیندی اجتماعی است. آی بی‌‌کلاه آی باکلاه، نمایش‌‌نامه‌‌ای نوشته غلامحسین ساعدی، مثال بارزی از جامعه ایران در دهه چهل و نمونه مناسبی برای انجام مطالعه عمیق جامعه‌‌شناختی با توجه به نظرات پییر بوردیو است. در واقع، محله مطالعه‌‌شده در نمایش‌‌نامه از مشکلاتی اساسی رنج می‌‌برد که با موقعیت «عاملان» و «سرمایه» آنها و همچنین «عادت‌‌واره» های آنها مرتبط است. این جامعه متشکل از عاملان اقشار مختلف اجتماعی، محکوم به زوال است و این عاقبت غم‌‌انگیز توسط خود اهالی رقم زده می‌‌شود. هدف این مقاله، یافتن پاسخ برای این پرسش‌‌ها است که چرا با وجود عاملان از طبقات مختلف اجتماعی، این جامعه راهی برای برون‌‌رفت از مشکل پیدا نمی‌‌کند و محکوم به شکست است و سرنوشت عاملان اجتماعی با تاثیرگرفتن از کدام ویژگی‌‌های فردی و جمعی به زوال می‌‌انجامد. در این مقاله برای پاسخ به این پرسش‌ها، ساختار جامعه و عوامل تاثیرگذار بر آن براساس روش جامعه‌شناختی بوردیو بررسی شده است. برای این منظور، مطالعه دقیق مفاهیم بنیادی جامعه‌‌شناسی بوردیو، یعنی عادت‌‌واره، میدان و سرمایه، پایه و اساس روش‌‌شناسی تحلیلی خواهد بود. عادت‌‌واره طبقاتی که درک منطق کنش‌‌های فردی و جمعی را ممکن می‌‌کند، بر شیوه زندگی تاثیرگذار است و به شکلی چشمگیر، کسب سرمایه‌‌های مختلف را تعیین می‌‌کند. در واقع، این عناصر جایگاه عاملان را در جامعه معین می‌‌کند. به این ترتیب، تحلیل موضوعات یادشده، هدایتگر کشف علل فروپاشی جامعه حاضر در این نمایش‌‌نامه است.

زبان:
فرانسوی
صفحات:
15 تا 32
لینک کوتاه:
magiran.com/p2544960 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!