تحلیل الگوی کنشی و زنجیره های روایی گریماس در رمان شب مقدس اثر طاهر بن جلون

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

مقاله حاضر به روش توصیفی - تحلیلی، بر آن است که علاوه‌‌بر تحلیل شخصیت‌ها و پیرفت‌های رمان شب مقدس، اثر طاهر بن جلون، روند تولید معنا براساس مدل کنشی گریماس و زنجیره‌‌های روایی وی را بررسی کند تا بدین‌‌وسیله جنبه‌‌های پنهان و نامریی متن را معرفی و تصویری در شکل و ساختار آن ارایه کند؛ بنابراین در این راستا، رمان پس از معرفی دیدگاه گریماس و تشریح ساختارشناسی روایی، به سکانس‌های متعددی تقسیم می‌شود و ضمن بررسی‌‌کردن عناصر تشکیل‌‌دهنده کنش‌‌ها، پدیده سنکرتیسم (ایفای نقش عنصر در کنشگرهای متفاوت) به‌‌وضوح به چشم میخورد. وجود این پدیده، دستیابی قهرمان داستان به هدف نهایی خود، یعنی رهایی از زندان جسمی مردانه و تحقق هویت واقعی زنانه، را آسان‌تر و ملموس‌تر می‌کند. کنشگرها لزوما شخصیت نیستند؛ به‌‌ویژه در مبحث مربوط به فرستنده بیشتر کنشگرهایی وجود دارند که مفاهیم و معانی را بررسی می‌‌کنند. تغییر وضعیت داستان براساس تقابل‌های دوگانه در رمان، از وضعیت متعادل اولیه به موقعیت‌های نامتعادل میانی و درنهایت وضعیت متعادل نهایی، به‌‌وضوح مشاهده می‌‌شود. این تحلیل با بررسی زنجیره‌‌های روایی در جایگاه عوامل اصلی شکل‌‌گیری روایت تکمیل می‌‌شود. ایجاد تعدادی قرارداد در ابتدای رمان، مجموعه‌‌ای از نحوهای قراردادی را ایجاد می‌‌کند که به‌‌نوبه خود منجر به تولید نحوهای اجرایی مبتنی‌‌بر مبارزه، انتقام و حیله می‌‌شود. درنهایت، سیر وضعیت داستان از منفی به مثبت، زنجیره‌‌ای منفصل ایجاد می‌‌کند.

زبان:
فرانسوی
صفحات:
35 تا 48
لینک کوتاه:
magiran.com/p2544961 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!