آنا گاوالدا: پژواک «من» در جامعه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

هر جامعه‌ای محصول مجموعه‌ای از«من» است و در این راستا، تعامل هریک از این ‌خودها با جامعه بسیار مهم است. عنصری از این کلیت ناهمگون، گاه آگاهانه و گاه ناخودآگاهانه در آثار آنا گاوالدا، نویسنده زن معاصر، منعکس شده است. هنر او در نگاه جهان‌شمول و دقیق وی، شاهدی برتر و نهفته است که می‌کوشد ما را به سوی واقعیت، حقیقت و شفافیت سوق دهد. در این پژوهش، با استفاده از رویکردهای جامعه‌‌شناختی، در گام اول، این موضوعات بررسی شده است که چگونه آنا گاوالدا واقعیت‌های اجتماعی، قدرت ناامیدکننده پول و همچنین برده‌داری نوین را در آثارش مانند «من او را دوست داشتم»، «با هم»، «بودن» و «دوست دارم کسی جایی منتظرم باشد» به نمایش می‌گذارد، آنا گاوالدا با توسل به چه رویه‌های زبانی به دنبال انعکاس خود در آثارش است و درنهایت با توجه به رویکردهای روانی - اجتماعی گوستاو نیکولاس فیشر، تعاملات بین جامعه و زبان با توجه به اشارات اجتماعی و وجه شفاهی چگونه ظاهر می‌شوند؛ بنابراین «من» و جامعه ممکن است در هم تنیده شوند و بر یکدیگر تاثیرگذار باشند؛ اما گاهی وی موفق به درک برخی از این جزییات نمی‌شود.

زبان:
فرانسوی
صفحات:
65 تا 79
لینک کوتاه:
magiran.com/p2544962 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!