بهبود عملکرد تامین کنندگان سرویس انرژی با استفاده از قابلیت های پاسخگویی بار در شبکه های توزیع هوشمند

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

برنامه های پاسخگویی بار نقشی کلیدی در بهبود عملکرد سیستم های برق موجود ایفا می کنند. لذا، قابلیت های گوناگون و موانع چنین برنامه هایی می بایست مورد ارزیابی قرار گیرد. در این مقاله، یک مدل تصمیم گیری موثر برای تامین کنندگان سرویس انرژی با هدف چگونگی حضور در بازار روز بعد، و اختصاص توان در شبکه توزیع پایین دست ارایه شده است. به منظور در نظر گرفتن اثرات متقابل پاسخگویی بار و قیمت های برق، یک چارچوب تکراری دو مرحله ای پیشنهاد گردیده است. در این چارچوب، در یک مرحله، بازار برق شبکه بالادست تسویه گردیده تا مقادیر قیمت های حاشیه ای محلی تعیین گردد، و سپس مسیله پاسخگویی بار با هدف کاهش هزینه کل تامین انرژی در شبکه توزیع اجرا می گردد و این روند ادامه می یابد. مدل سازی بارهای منعطف با در نظر گرفتن انواع مختلف وسایل خانگی پاسخگو در یک شبکه توزیع انجام می شود. نتایج بدست آمده نشان می دهد که استفاده از چارچوب پیشنهادی منجر به پاسخ های بهینه تر و نیز قابل اعتمادتری گردیده، و مزایای قابل توجهی برای تامین کنندگان سرویس انرژی فرآهم می آورد.

زبان:
فارسی
صفحات:
28 تا 38
لینک کوتاه:
magiran.com/p2545124 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!