آنالیز حساسیت در سیستم های انرژی چند حاملی با رویکرد کاهش هزینه بهره برداری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

سیستم های انرژی چند حاملی نقش بزرگی را در بهره برداری از شبکه های قدرت تجدید ساختار یافته ایفا می کنند. با توجه به اینکه معمولا در پژوهش های گذشته، تنها به مدل سازی حامل های انرژی ورودی و بهینه سازی هزینه بهره برداری نهایی سیستم پرداخته شده است، در این مقاله آنالیز حساسیت کمیت های خروجی نسبت به پارامترهای ورودی به همراه تاثیر ریسک قیمت بر عملکرد اپراتور بازار برق، مورد مطالعه قرار می گیرد. آنالیز حساسیت حامل های انرژی که نوآوری اصلی این مقاله می باشد، نقش مهمی را در تصمیم گیری های اپراتور شبکه بازی می کند. به بیان دیگر ISO و سیستم کنترل حاکم بر مدیریت انرژی و بهره برداری از هاب مد نظر، باید قادر باشند تا سهم هر یک از حامل های انرژی را به نحوی تعیین کنند که در شرایط اضطراری یا همان پدافند غیر عامل، کمترین انرژی مصرف شود و بیشترین بازدهی نیز پدید آید. این موضوع از طریق تغییر در میزان سهم انرژی در حامل های ورودی برای جبران کمبود حامل های غایب و همچنین تاثیر آن ها در تامین میزان بار الکتریکی و حرارتی خروجی، با رویکرد کاهش هزینه بهره برداری و میزان انرژی تامین نشده، بررسی می شود. شایان ذکر است که ریسک تصمیم گیری در این مقاله با مدل CVaR شبیه سازی شده و افق زمانی تحت مطالعه نیز چهار هفته می باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
75 تا 87
لینک کوتاه:
magiran.com/p2545128 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!