تبریز در دوره شاه سلطان حسین صفوی

پیام:
چکیده:

شهر تبریز که از دوره مغولان روند شکوفایی خود را آغاز کرده بود، با روی کار آمدن صفویه فصل تازه ای را در حیات سیاسی و اقتصادی خود باز کرد و در دوره صفویه، در زمینه صنعت و تجارت به مهم ترین شهر ایران مبدل گردید و نظر بسیاری از تجار خارجی را به خود جلب کرد. تبریز شهری پر جمعیت بود که در آن انواع صنایع و حرف در جریان بود. صنعت نساجی و صنعت قالی بافی و چرم و آهنگری در آن رشد قابل توجهی یافت و محصولاتش حتی به کشورهای دیگر صادر می شد. بازارهای زیادی در نتیجه رونق تجارت در این شهر بر قرار بود تا جایی ثروتمندترین بازاریان ایران در این شهر زندگی می کردند. به نظر می رسد که رونق تبریز که از چند قرن قبل آغاز شده بود در اواخر دوره صفویان به اوج خود رسید.

زبان:
فارسی
صفحات:
7 تا 24
لینک کوتاه:
magiran.com/p2545945 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!