توران در چشم انداز دینی و سیاسی ساسانیان

نویسنده:
پیام:
چکیده:

تور/ تورانی در متون اوستایی نامواژه‌ای قومی است که به مردمانی هم‌ریشه، اما متخاصم با ایرانیان اوستایی اشاره دارد. در متون ایران میانه و اسلامی، تور/ توران مفهوم جغرافیایی دقیق‌تری می‌یابد و همسو با سنت‌های ایران باستان، به سرزمینی در جنوب شرقی ایران اطلاق می‌شود. با این حال به‌نظر می‌رسد که از اواخر عصر ساسانیان، عنوان تور/ تورانی بر مبنای پس‌زمینه‌های اوستایی خود، در چهارچوبی راهبردی بازپردازی شده و برای اشاره به مردم خاقانات به‌کار رفته است که در آن روزگار به همسایگان شرقی متخاصم ایران بدل شده بودند.

زبان:
فارسی
صفحات:
25 تا 32
لینک کوتاه:
magiran.com/p2545946 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!