«از نازی آباد تا زندان قصر» نگاهی به خاطرات شفاهی دکتر محسن بهشتی سرشت

نویسنده:
پیام:
چکیده:

تاریخ شفاهی از شیوه‌های بالنسبه نو پدید در مطالعات تاریخی است که با استفاده از ابزار ضبط صوت و تصویر، سعی می‌کند تا خاطرات، مشاهدات و شنیده‌های کنش گر یا شاهد یک واقعه و رویداد تاریخی را در قالب کلامی، ثبت و ضبط کند. در داخل ایران در چند دهه اخیر، انبوهی از کتاب‌های خاطرات در این ژانر تولید شده است. « از نازی‌آباد تا زندان قصر» از جدیدترین نمونه‌های منتشر شده تاریخ شفاهی در ایران است که به خاطرات شفاهی دکتر محسن بهشتی‌سرشت- پژوهش گر، استاد دانشگاه و سیاست‌مدار ایرانی- اختصاص یافته است. یادداشت حاضر کوشیده است در کنار معرفی کلی و توصیف این اثر، نقاط برجسته و متمایزکننده این کتاب از سایر کتاب‌های مشابه آن را در این گونه تاریخ نگاری یافته و در حد مقدورات یک یادداشت نقد کتاب در اختیار مخاطب بگذارد. نگارنده معتقد است که دلایلی هم چون پرهیز از « فرد محوری» و «راوی مرکزی»؛ تمرکز بر تصویرگری فضای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه در آن برهه؛ دوری از شعار و ایدیولوژی‌زدگی؛ لحن صادقانه راوی و استفاده به جا و مناسب از ظرافت‌های زبانی‌ای هم چون کنایه و... کتاب حاضر را به متنی ارزش مند و خواندنی بدل کرده که همدلی و همراهی مخاطب را برانگیخته و او را به بازخوانی تاریخ دو دهه ی حساس از ایران معاصر مجاب می‌کند.

زبان:
فارسی
صفحات:
57 تا 68
لینک کوتاه:
magiran.com/p2545948 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!