نقش نهاد دیوان سالاری در تضعیف حکومت سلجوقیان

نویسنده:
پیام:
چکیده:

یکی از مهم ترین دغدغه های ترکان سلجوقی پس از استقرار در ایران، به دست گرفتن زمام امور، حفظ و حراست از قلمرو، تامین امنیت، فراهم کردن زمین های لازم جهت ثبات، ایجاد دیوان های متعدد، گردآوری مالیات، سازمان دهی مالی، تنظیم امور دیوانی و در نهایت تثبیت قدرت مرکزی بود. آنان به دلایل ذکر شده ناگزیر شدند؛ سیاست هایی را اتخاذ نمایند تا به اهداف شان برسند و امپراطوری بزرگ خود را تحکیم دهند. اولین سیاست اتخاذ شده آنان، به کارگیری دیوان سالاران ایرانی بود تا بتوانند از فرهنگ، تجربه و سنت اصیل ایرانیان؛ در امور حکومتی بهره مند شوند تا بر مصایب و مشکلات فایق آیند. این مقاله با استفاده از منابع دسته ی اول و تحقیقات به دست آمده ی جدید، در صدد است تا به طور اخص در مورد نقش و تاثیر دیوان سالاران در اقتدار نظام سلجوقیان و هم چنین تضعیف آن، به خصوص در بعد اختلافات درون خاندانی بپردازد.

زبان:
فارسی
صفحات:
95 تا 109
لینک کوتاه:
magiran.com/p2545950 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!