رابطه تهدیدات امنیتی و دفاعی با توسعه یافتگی مناطق مرزی مورد مطالعه: استان آذربایجان غربی

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

ازآنجایی که توسعه و امنیت در مناطق مرزی ایران با کاستی های فراوانی روبه رو است در هر مقیاسی نابرابری های منطقه ای زیاد بوده و در زمینه شاخص های مختلف مناطق ویژه ای موقعیت ممتازتری نسبت به سایر مناطق دارند. بنابراین، مطالعه نابرابری های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در میان گروه ها، قشرها، اقوام و نیز مناطق جغرافیایی با تقسیمات در یک کشور یکی از کارهای ضروری و پایه ای برای برنامه ریزی و اصلاحات به منظور تامین رشد اقتصادی و تحقق امنیت پایدار به ویژه در مناطق حساس است. هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل امنیتی - دفاعی موثر در توسعه مناطق مرزی استان آذربایجان غربی است و نوع پژوهش توصیفی و روش آن نیز تحلیلی است. که با استفاده از نظرات 30 تن از اساتید جغرافیای سیاسی، علوم سیاسی و نیز مرزبانان به بررسی اولویت بندی عوامل امنیتی موثر در توسعه مناطق مرزی استان آذربایجان غربی پرداخته است برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از نرم افزار میک مک استفاده شد. نتایج به دست آمده از بررسی ها مشخص شد که شاخص های توسعه و امنیت در میان شهرستان های مرزی این استان به صورت متعادل توزیع نشده است، با توجه به امتیازات حاصل از 4 شاخص موردبررسی در مناطق مرزی، دو متغیر اقتصادی و اجتماعی دارای بیشترین نقش در رابطه با امنیت و توسعه استان آذربایجان غربی می باشند.

زبان:
فارسی
صفحات:
50 تا 66
لینک کوتاه:
magiran.com/p2546752 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!