ادبیات تطبیقی و ترجمه در جهان عرب

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

یکی از جریان های تاثیرگذار بر گسترش و ارتقای دانش ادبیات تطبیقی در جهان عرب، ترجمه آثار نظریه پردازان و اندیشمندان اروپایی عرصه ادبیات تطبیقی یا ترجمه نمونه های کاربردی تطبیقی به زبان عربی یا بالعکس بوده است؛ شناخت و معرفی آثار و مترجمان، هدف اصلی این پژوهش توصیفی- تحلیلی است. یافته های پژوهش نیز گواه آن است که ترجمه آثار اندیشمندان اروپایی از زبان های انگلیسی، فرانسوی و آلمانی به زبان عربی، نقش بسزایی درگسترش جریان رو به رشد ادبیات تطبیقی درجهان عرب، به ویژه در مصر، داشته است. این ترجمه ها، در دو بعد نظری و پژوهش کاربردی، قابل تفکیک و دسته بندی است. از سوی دیگر؛ همان طور که ترجمه آثار نویسندگان و اندیشمندان اروپایی در گسترش ادبیات تطبیقی عربی موثر بوده است، ترجمه آثار پژوهشگران عربی به فارسی یا بالعکس(هر چند اندک)نیز در معرفی و گسترش این دانش در میان عرب ها و ایرانیان، سودمند و تاثیرگذار تلقی می گردد. به هر حال، یافته اساسی و بنیادی این پژوهش، بیانگر آن است که در آغاز امر، بیشتر ترجمه ها از زبان های فرانسوی و انگلیسی صورت گرفته است و همین امر سبب گردیده است که دانش ادبیات تطبیقی در جهان عرب پیوسته با محوریت مکتب فرانسوی ادبیات تطبیقی حرکت نماید؛ هر چند در چند دهه اخیر، ترجمه آثار اندیشمندان مکتب آمریکایی ادبیات تطبیقی در تغییر ذایقه پژوهشگران عرب بی تاثیر نبوده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
77 تا 98
لینک کوتاه:
magiran.com/p2546897 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!