بررسی تاثیر مدهای کنترلی نیروگاه بادی بر روی پدیده تاخیر در بازیابی ولتاژ به سبب وقوع خطا

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در مناطقی که بار موتوری، بار غالب آن مناطق است در هنگام وقوع اتصال کوتاه به سبب کاهش ولتاژ، سرعت موتورها کاهش یافته و توان راکتیو مصرفی آن ها افزایش می یابد، این موضوع باعث می شود که پس از رفع اتصال کوتاه بازیابی ولتاژ با تاخیر همراه باشد. این تاخیر می تواند سبب عملکرد سیستم های حفاظتی و قطع بار شود. تاخیر در بازیابی ولتاژ به سبب وقوع خطا پدیده ای است که در آن سطح ولتاژ پس از رفع خطا بلافاصله به مقدار قبل از خطا نرسیده و با تاخیر همراه است. اگر تاخیر در بازیابی ولتاژ مدت زمان قابل توجهی طول بکشد نیروگاه بادی از سیستم قدرت جداشده و همین امر سبب مشکلات دیگری در سیستم قدرت می شود. هدف از این مقاله ارزیابی اثر کنترل های مختلف نیروگاه بادی بر روی تاخیر در بازیابی ولتاژ است. مدل سازی نیروگاه بادی بر اساس استاندارد IEC61400-27-1 صورت گرفته است. در این مقاله هم چنین اثر مکان نیروگاه بادی و  قابلیت گذر از ولتاژ پایین این نیروگاه  نیز در نظر گرفته شده است. تمام شبیه سازی ها در نرم افزار دیگسایلنت پاور فکتوری 2021 انجام شده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
249 تا 258
لینک کوتاه:
magiran.com/p2548150 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!