بررسی و تحلیل نقش موثر شناسایی عوامل بروز ریسک در پروژه های توسعه نرم افزار در فاز نیازمندیها

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

مهندسی نرم افزار بر همه جنبه های زندگی روزمره ما تاثیرگذار است. توسعه نرم افزار اساس فعالیت دردنیای مهندسی نرم افزار و فناوری اطلاعات است. توسعه نرم افزار دربرگیرنده مجموعه ای از مراحل استکه به عنوان چرخه ی توسعه نرم افزار نامیده میشود. برای موفقیت هر نرم افزاری قابل توجه است که هرمرحله از چرخه ی توسعه نرم افزار بدون خطا و عیب باشد. لیکن مایه تاسف است که نمیتوان بدون هیچگونه عدم قطعیتی در چرخه ی توسعه ی نرم افزار به پیش برویم. بنابراین مهم این است که مابتوانیم ریسک های گامهای اولیه ی این چرخه را شناسایی و مورد ارزیابی قراردهیم. مهندسی الزامات و نیازمندیها، مرحله مقدماتی چرخه توسعه نرم افزار است، که نیازهای اصلی آن از مشتری جمع آوریمیگردد. اگر خطرات در مرحله ی مهندسی نیازمندی ها نادیده گرفته شود، تاثیرات منفی بر توانایی پروژه ها در دستیابی به اهداف عملکرد و کارایی و نتیجه را در پی خواهد داشت. موضوع اصلی این مقاله، شناسایی عوامل بروز ریسک در پروژه های توسعه نرم افزار با تمرکز بر روی مرحله ی مهندسی نیازمندی ها است. همچنین به اثرگذاری نیازمندی ها بر روی نتیجه و عملکرد نهایی محصول اشارهدارد و اهمیت نقش عدم قطعیت نیازمندی ها بر کیفیت محصول نهایی را بررسی میکند. سپس،مراحل مدیریت ریسک و نقش آن در تقویت فاز مهندسی نیازمندی ها شرح داده خواهد شد.نتیجه گیری این مقاله، اهمیت شناسایی عوامل آسیب زا در مراحل آغازین توسعه ی نرم افزار را مرورمیکند و همچنین بر لزوم اجرای مدیریت ریسک در فرآیند مهندسی نیازمندی ها تاکید میکند.

زبان:
فارسی
در صفحه:
2
لینک کوتاه:
magiran.com/p2550151 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!