بررسی دیدگاه مفسران فریقین در تفسیر «وراء ذلک» در آیه 7 سوره مومنون

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

عبارت «فمن ابتغی وراء ذلک فاولیک هم العادون» ناظر بر تربیت جنسی است که پیوسته خانواده‌‌ها و جوامع را تحت تاثیر قرار می‌دهد. پژوهش حاضر با توجه به تاثیرپذیری موضوع این آیه از رویکردهای مذهبی، فقهی و اجتماعی در صدد پاسخ‌گویی به این سوال است که هم‌پای تحول موضوع آیه، کتب تفسیری فریقین چه رویکردی اتخاذ کرده‌اند؟ بدین منظور نوشتار حاضر با پذیرش این پیش‌فرض که به موازات رخداد پدیده‌های جدید مرتبط با موضوع آیه، نگرش‌های تفسیری فریقین نیز تحول را تجربه می‌کنند، نکات مفهومی، مصداقی و فقهی تفاسیر فریقین درباره «وراء ذلک» را بررسی کرده و در نهایت به دو دیدگاه تفسیری عمده: قول به محدودیت مدلول آیه به روابط جنسی حرام و قول به اطلاق و عمومیت آیه و شمول آن بر همه رفتارهای شهوانی نامشروع، دست پیدا کرد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد هر دو دیدگاه مورد توجه مفسران فریقین قرار گرفته است و اختلاف اندک در برخی از مصادیق در حدی نیست که دیدگاه فریقین مخالف همدیگر تلقی شود، ولی تحلیل مصادیقی که مفسران شیعه و سنی برای گناهان جنسی مستفاد از آیه بیان کرده‌اند بر غلبه تدریجی دیدگاه شمول و اطلاق در گذر زمان، دلالت می‌کند.

زبان:
فارسی
صفحات:
131 تا 146
لینک کوتاه:
magiran.com/p2550465 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!