فرصت ها و چالش های کاربرد پهپادهای تصویربرداری اقتصادی در آماربرداری جنگل های زاگرس

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
اندازه گیری و آماربرداری جنگل در بوم سازگان های نیمه خشک و توده های حفاظتی مانند جنگل های زاگرس برای گردآوری اطلاعات اولیه و ثانویه زیست سنجی، بوم شناختی و حفاظتی- حمایتی از این جنگل ها ضروری است. در حالی که محدودیت های دسترسی، زمانی، لجستیکی، مالی و کمبود نیروی متخصص مانع از اجرای به هنگام و متوالی طرح های آماربرداری در زاگرس می شود، در این نوشتار به اختصار به موضوع کاربرد داده ها و روش های مبتنی بر پرنده های هدایت پذیر از دور (پهپادهای) اقتصادی به عنوان جایگزین یا مکمل آماربرداری در این نواحی پرداخته خواهد شد. چالش ها و فرصت های مربوط به این تصاویر به دست آمده از پهپادها در پایه ای ترین حالت ممکن (پرواز نادیر، تصاویر محدوده مریی و سنجنده گیمبال ثابت) به اختصار بررسی می شود و در پیوند با متغیرهای اساسی اولیه و ثانویه آماربرداری جنگل در زاگرس بحث خواهند شد. یافته ها و پیشنهاد های این مقاله برای تسهیل تصمیم سازی مدیران و پژوهشگران در ناحیه رویشی زاگرس تنظیم شده اند.
زبان:
فارسی
صفحات:
299 تا 307
لینک کوتاه:
magiran.com/p2550839 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!