احتمال گذار تقلیل یافته چارقطبی الکتریکی در هسته 6Li

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

برای ایجاد یک توصیف نظری جامع از سیستم هسته ای، لازم است که خصوصیات حالت پایه و حالت های برانگیخته هسته استخراج شود. یکی از کاربردهای مهم احتمال گذار چارقطبی الکتریکی (B(E2)) این است که به عنوان پارمترهای کتابخانه ای در کدهای محاسبه واکنش هسته ای مانند EMPIRE وTALYS  به کار گرفته می شود. همچنین با به کاربستن نتایج حاصل از محاسبه احتمال گذار تقلیل یافته می توان به سادگی سطح مقطع واکنش را تعیین و به کمک آن کمیت هایی همچون فاکتور اخترفیزیکی S و نرخ واکنش را به دست آورد. احتمال گذار تقلیل یافته چارقطبی الکتریکی B (E2) بین حالت پایه و حالت های برانگیخته در واکنش گیراندازی تابش 5He (p,γ)6Li با پتانسیل وودز-ساکسون و M3Y محاسبه شده است. مقدار B (E2) در هسته 6Li بین حالت های برانگیخته +3 و +2 (با انرژی برانگیختگی  MeV186/2 و MeV 31/4) و حالت پایه با پتانسیل وودز-ساکسون به ترتیب برابر e2fm4 2/10 و e2fm4 678/4 و با پتانسیل M3Y به ترتیب برابر e2fm4 25/10 و e2fm4 78/4 به دست آمد، که تطابق خوبی بین داده های تجربی و نتایج محاسبات وجود دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
43 تا 50
لینک کوتاه:
magiran.com/p2551137 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!