بازفرمول بندی لاگرانژی الکتروستاتیک ماکسول بر اساس یک توسیع تک پارامتری از جبر هایزنبرگ در یک فضای فاز شش بعدی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
در یک مجموعه از مقالات (Czechoslovak Journal of Physics, 53 (2003) 1035-1040; Found. Phys, 46 (2016) 1666-1679) فریدریشاک به همراه تکاچوک یک توسیع تک پارامتری با پارامتر دگرگونش را از جبر استاندارد هایزنبرگ در یک فضای فاز شش بعدی ارایه دادند. در این مقاله، ما به بازفرمول بندی لاگرانژی نظریه ی الکتروستاتیک ماکسول در یک فضای فاز شش بعدی از منظر جبر هایزنبرگ تعمیم یافته معرفی شده توسط این نویسندگان می پردازیم. بعد از به دست آوردن شکل دقیق پتانسیل الکتروستاتیکی و میدان الکتریکی وابسته به یک بار نقطه ای ایستا در این الکتروستاتیک تعمیم یافته (الکتروستاتیک ماکسول تعمیم یافته) نشان می دهیم که مقدار این عبارت ها در مکان قرار گرفتن بار نقطه ای برخلاف نظریه ی ماکسول مقادیری متناهی به دست می آیند. نشان می دهیم که تمامی نتایج به دست آمده برای الکتروستاتیک ماکسول تعمیم یافته در حد انرژی های پایین (فواصل فضایی بزرگ) با نتایج به دست آمده از الکتروستاتیک ماکسول سازگار هستند.
زبان:
فارسی
صفحات:
51 تا 69
لینک کوتاه:
magiran.com/p2551138 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!