نقش معنویت در سلامت روان طی پاندمی کووید-19: یک مطالعه مروری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله مروری (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

سابقه و هدف :

یکی از مهمترین ابعاد وجودی انسان معنویت می باشد. بیماری کووید-19 به عنوان یک بحران در دنیای امروزی بوده است. شواهد و اطلاعات بسیار محدود و متفاوتی در مورد اثرات سلامت معنوی و روانی این حادثه استرس زا در دسترس است. این مطالعه با هدف بررسی  معنویت بر سلامت روان در طی پاندمی کووید-19 انجام شده است.

مواد و روش ها

این مطالعه به صورت مرور روایتی انجام شد. در مطالعه حاضر، مطالعات فارسی در پایگاه های اطلاعاتی فارسی زبان مانند Noormags، علم نت، SID، Iran Medex و Magiran با کلیدواژه های سلامت معنوی، معنویت، کرونا ویروس، کووید-19 و بیمار از سال 1389تا 1400جستجو شد. برای جستجوی مطالعات به زبان انگلیسی از کلیدواژه های Spiritual health، Spirituality، Coronavirus، COVID-19 و Patient در پایگاه داده های PubMed و Scopus در بین سال 2021-2019 استفاده شد. همچنین جستجو در پایگاه اطلاعات Google Scholar به فارسی و انگلیسی انجام شد. در نهایت 432 مورد مطالعه یافت شد که با اعمال معیارهای ورود و خروج و حذف موارد تکراری تعداد 8 مقاله وارد مطالعه شد.

یافته ها

در پاندمی کووید-19 معنویت تاثیر مثبت در سلامت روانی افراد داشته است. معنویت منجر به کاهش اضطراب مرگ، نقش میانجی گری بر اثرات نامطلوب اضطراب فراگیر بر نگرش به آینده مثبت و کیفیت رابطه با خانواده، کاهش افسردگی و اضطراب در افراد می شود.

نتیجه گیری

مطالعه حاضر نشان داد توجه به معنویت و سلامت روان در کنار بهداشت فردی و محیطی، از عوامل موثر برای مقابله با مشکلات و تنش های ناشی از بیماری ها است و پیشنهاد می گردد بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
9 تا 16
لینک کوتاه:
magiran.com/p2551995 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!