رویکرد قرطبی در مواجهه با اختلاف قرائات در تفسیر الجامع لاحکام القرآن

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

قرایت علمی است که به تلفظ الفاظ قرآن کریم با همان کیفیت که از رسول خدا J نقل شده و یا تایید فرموده است به گونه ای که از نص وحی الهی حکایت کند، می پردازد. این علم یکی از لوازم تفسیری مفسران قرآن کریم است. از جمله مفسران مسلمان که به طور گسترده به بیان قرایات و اختلافات آنها در آیات مختلف پرداخته محمد بن احمد قرطبی است که از دانشمندان اهل سنت و دارای جایگاه علمی است. دستیابی به رویکرد قرطبی در مواجهه با اختلاف قرایات در تفسیر جامع لاحکام القرآن هدف اصلی این نوشتار است. اکنون این مسیله مطرح است که قرطبی در تفسیر جامع لاحکام البیان چه رویکردی در مواجهه با اختلاف قرایات دنبال می کند؟ پژوهش حاضر به منظور پاسخ به این سوال با روش تحلیلی توصیفی به بررسی متن کتاب جامع لاحکام القرآن می پردازد. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که در این تفسیر به طور گسترده به بیان، نقد و بررسی اختلاف قرایات با معیارهایی مانند: معیار سیاق، مطابقت با مصاحف، مطابقت با قواعد و شعر عرب، معیار تفسیر و حکم آیه و معیار مطابقت با آیات دیگر پرداخته است

زبان:
فارسی
صفحات:
178 تا 209
لینک کوتاه:
magiran.com/p2552635 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!