تاثیر سدیم نیتروپروساید (SNP) و تنظیم کننده های رشد گیاهی بر باززایی ساقه و رشد گیاهچه در Lycopersicon esculentum Mill

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

بهینه سازی شرایط باززایی گیاهان در مطالعات کشت بافت نه تنها به دلیل ارزش اقتصادی محصولات تجاری، بلکه برای گزارش های علمی نیز ضروری است. در این مطالعه باززایی و رشد گیاهچه. Lycopersicon esculentum Mill با استفاده از غلظت های بهینه تنظیم کننده های رشد گیاهی که با سدیم نیتروپروساید تکمیل شده بودند، بهبود یافتند. با توجه به نتایج، از بین 12 ترکیب مختلف تنظیمکننده رشد گیاهی استفاده شده، محیط MS تکمیل شده با 2 میلیگرم در لیتر BAP و 0/2 میلی گرم در لیتر IAA بیشترین درصد باززایی (84 درصد) را داشت. بیشترین طول ساقه و تعداد برگ در محیط کشت MS حاوی 0/5 میلی گرم در لیتر BAP و 0/2 میلی گرم در لیتر IAA ثبت شد. افزودن 10 میکرومولار سدیم نیتروپروساید به محیط کشت، درصد باززایی (93 درصد) را بهبود بخشید. علاوه بر این، بالاترین طول ساقه و بیشترین تعداد برگ، در محیط MS حاوی 0/5 میلی گرم در لیتر BAP و 0/2 میلی گرم در لیتر IAA و 10 میکرومولار سدیم نیتروپروساید به دست آمد. در محیط MS حاوی IAA و سدیم نیتروپروساید ریشه های فرعی کمتر و ریشه های جانبی بیشتری تولید شد، ریشه های جانبی در قسمت های تحتانی و بالایی ریشه فرعی توزیع شد. نتایج این پژوهش نشان داد که افزودن SNP به محیط کشت. Lycopersicon esculentum Mill باززایی شاخه و رشد گیاه را بهبود بخشید که این امر احتمالا بر مشکلات تکثیر و همچنین اصلاح ژنتیکی گیاه گوجه فرنگی غلبه کند.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
43 تا 51
لینک کوتاه:
magiran.com/p2552714 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!