شناسایی و ارزیابی عوامل موثر بر انتخاب پیمانکار با استفاده از تلفیق دیدگاه مدیریت ساخت و روش های تصمیم گیری چندمعیاره

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

مدیریت و ارزیابی و انتخاب پیمانکار یک قسمت اساسی از فرآیند ساخت وساز است، زیرا پیمانکاران از ارکان اساسی پروژه های عمرانی و غیر عمرانی و عامل اصلی تبدیل منابع به محصول نهایی به حساب می آیند. اصولا روش انتخاب پیمانکاران بر اساس کمترین قیمت پیشنهادی می باشد، اما واضح است که شاخص های کمی و کیفی متعدد با درجات اهمیت متفاوت در تعیین صلاحیت یک پیمانکار مطرح هستند و باید در تصمیم گیری ها موردتوجه قرار گیرند. در این تحقیق علاوه بر شناسایی شاخص های موثر بر انتخاب پیمانکاران در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان میزان اهمیت و اولویت بندی شاخص های مزبور با استفاده از مدل های منشعب شده از روش تصمیم گیری چند شاخصه (MCDM) در تصمیم گیری گروهی تعیین می گردد. در این پژوهش ابتدا عوامل پژوهش شناسایی و به تایید خبرگان در مطالعه موردی رسید سپس با استفاده از روش AHP عوامل پژوهش وزن دهی می شوند در انتها نیز 5 نفر از پیمانکاران توسط دو روش تاپسیس و ویکور رتبه-بندی می شوند. طبق یافته های این پژوهش، پاسخ دهندگان در انتخاب پیمانکار رتبه بالایی به معیارهای مدیریتی داده اند. این موضوع نشان دهنده آن است که پاسخ دهندگان، بسیاری از کاستی های پدیده آمده در پروژه ها را ناشی از ضعف های مدیریتی می دانند. به طور مثال عدم ضعف های مدیریتی است که موجب عدم مهارت های مقابله با ریسک های مالی می شود و عدم مدیریت و سیاست های آن موجب نارسایی سیاست های استخدام نیروی انسانی متخصص می شود و همچنین عدم مدیریت مناسب نیز موجب می شود مدیر نتواند راه کارهای مناسبی جهت شرایط بحرانی و تحریم ها ارایه کند و پروژه ها با تاخیرات بلندمدت و درنهایت شکست روبرو شوند.

زبان:
فارسی
صفحات:
105 تا 121
لینک کوتاه:
magiran.com/p2552826 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!