بررسی رفتار خوردگی پوشش سد حرارتی زیرکونیا - سریا - ایتریا - آلومینا - کاربید سیلیسیم در محیط سولفات سدیم - پنتا اکسید وانادیم (در معرض رسوب نمک Na2SO4-V2O5 در دمای 950 درجه سانتی گراد)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

خوردگی داغ در محیط Na2SO4-V2O5 یکی از چالش های مهم در تخریب پوشش های سد حرارتی است. در این پژوهش پوشش CoNiCrAlY/CSZ+Al2O3+SiC با هدف ارتقای مقاومت به خوردگی داغ پوشش های سد حرارتی بر پایه زیرکونیا از طریق جایگزینی CoNiCrAlY/CSZ+Al2O3+SiC باCoNiCrAlY/CSZ ، به روش پاشش پلاسمای اتمسفری (APS) روی نمونه هایی از جنس سوپرآلیاژ پایه نیکل (IN738LC) اعمال شد. رفتار خوردگی داغ پوشش های اعمالی به روش سیکلی (با سیکل های 2 ساعته) با اعمال مخلوط نمک های Na2SO4-55 wt.% V2O5 روی نمونه ها و در دمای 950 درجه سانتی گراد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که پوشش CoNiCrAlY/CSZ+Al2O3+SiC مقاومت به خوردگی داغ بهتری نسبت به پوشش CoNiCrAlY/CSZ دارد. بهبود مقاومت به خوردگی داغ حاصل شده بر حسب تفاوت در ریزساختار و تغییرات ریزساختاری صورت پذیرفته در مدت زمان آزمایش خوردگی داغ است. انجام استحاله زیرکونیای تتراگونال به مونوکلینیک و تشکیل کریستال های YVO4 و CeVO4 به عنوان محصولات خوردگی منجر به تخریب پوشش های سد حرارتی مورد بررسی شد.

زبان:
فارسی
صفحات:
47 تا 58
لینک کوتاه:
magiran.com/p2553065 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!