مطالعه استریولوژیکی حجم اووسیت و فولیکول تخمدانی موالید بالغ رت ها در دوره های مختلف پیرا زایشی و شیرواری در شرایط مسمومیت با سرب

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه مطالعه

آلودگی محیط زیست با فلزات سنگین در پی افزایش تولیدات صنعتی مشکلاتی را در زندگی موجودات زنده ایجاد کرده است. سرب قادر به نفوذ در اندام های نرم بدن می باشد و با رسوب در آن ها می تواند در عملکردشان اختلالاتی ایجاد کند. همچنین سرب با عبور از سد خونی -جفتی وارد بدن جنین شده و یا از طریق شیر مادر به نوزاد منتقل می شود.

هدف

مطالعه حاضر جهت بررسی اثر آلودگی سرب با دوز پایین در مادر، بر حجم متوسط اووسیت فولیکول و حجم متوسط فولیکول موالید بالغ با استفاده از تکنیک استریولوژی در مدل حیوانی رت انجام شد.

روش‎کار

موش های صحرایی، نژاد ویستار، به صورت تصادفی به پنج گروه تقسیم بندی شدند که شامل یک گروه کنترل و چهار گروه تجربی پیش آبستنی، آبستنی، شیرواری و پیش آبستنی-آبستنی-شیرواری بود. گروه کنترل آب آشامیدنی به همراه 5/0 میلی لیتر اسیداستیک گلاسیال را در دسترس داشتند. گروه های تجربی استات سرب به میزان 2/0 درصد به همراه 5/0 میلی لیتر اسیداستیک گلاسیال را از طریق آب آشامیدنی، در دوره های مختلف (گروه پیش آبستنی 30 روز قبل از جفت گیری، گروه آبستنی 21 روز دوره آبستنی، گروه شیرواری طی 21 روز دوره شیردهی و گروه پیش آبستنی-آبستنی-شیرواری از 30 روز قبل از جفت گیری تا انتهای دوره شیرواری) دریافت کردند. در روز 65ام بعد از تولد، تمام موالید در آزمایشگاه آسان کشی و تخمدان چپ آن ها جهت مطالعات استریولوژی جمع آوری شد.

نتایج

حجم متوسط اووسیت در فولیکول های مقدماتی، اولیه تک لایه، اولیه چندلایه و آنترال در گروه شیرواری نسبت به گروه کنترل و سایر گروه های تجربی افزایش یافت (05/0P<). همچنین حجم متوسط فولیکول مقدماتی و اولیه تک لایه در گروه شیرواری نسبت به گروه های کنترل و تجربی افزایش یافت (05/0P<).

نتیجه گیری نهایی

نتایج مطالعه حاکی از آن بود که مواجهه مادر با سرب با دوز پایین در دوره شیرواری موجب افزایش حجم متوسط اووسیت فولیکول و حجم متوسط فولیکول های در حال رشد می شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
239 تا 246
لینک کوتاه:
magiran.com/p2553211 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!