گزارش بیماری گال طوقه یونجه با عامل Physoderma alfalfae از استان کرمانشاه

پیام:
نوع مقاله:
خلاصه گزارش (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در بررسی مزارع یونجه شهرستان صحنه استان کرمانشاه علایم نوعی بیماری به صورت گال هایی با اندازه های متغیر در قسمت طوقه بوته ها مشاهده گردید که سبب کاهش رشد شدید در مزارع شده بود. اندازه گال ها از چند میلی متر تا چند سانتی متر متغیر بود و تنها در قسمت طوقه مشاهده گردید. پس از انتقال به آزمایشگاه و بررسی های میکروسکوپی گونه ای قارچ با مشخصات قارچ Syn: Urophlyctis alfalfae (Pat & Lagerh.) Physoderma alfalfae (Pat & Lagerh.) Karling , با داشتن محفظه های حاوی اسپورهای استراحتی فراوان و اندام های فرفره ای که از ویژگی های بارز عامل بیماری گال طوقه یونجه است مشاهده گردید (شکل 1). اسپورهای استراحتی دارای یک قسمت فرورفته و اندازه آنها در قطر بزرگتر 55-40 میکرومتر و در قطر کوچک تر 35-5/22 میکرومتر بود. بر اساس رده بندی هیبت و همکاران(2007) این گونه در شاخه بلاستوکلادیومیکوتا، رده بلاستوکلادیومیست و راسته بلاستوکلادیال قرار می گیرد (Hibett et al., 2007). قارچ عامل بیماری اولین بار توسط وینوبورژن و همکاران در سال 1970 از کرج و بر روی یونجه گزارش شده است (Viennot-Bourgin et al., 1970) اما پس از آن گزارش دیگری از وجود این قارچ در ایران به ثبت نرسیده است. با توجه به خسارت بالای بیماری در مزارعی که مورد نمونه برداری قرار گرفت، پایش بیماری و مطالعه ی جنبه های زیست شناسی و بیماری زایی آن اهمیت دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
51 تا 53
لینک کوتاه:
magiran.com/p2553237 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!