ایمپلنت ساقه مغز تا چه اندازه مشابه به عصب های مسیر شنوایی عمل می کند؟ پژوهشی بر اساس مدلسازی ویژگی های زمانی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

بدن انسان دارای پنج حس اصلی بینایی، شنوایی، چشایی، بویایی و لامسه می باشد که هر یک از این حواس اطلاعات بخصوصی را از محیط پیرامون به ما می دهند. نقص عملکرد هریک از آنها موجب اقدام ما نسبت به رفع آن و استفاده از تکنولوژی می گردد. حس شنوایی نیز از این مقوله مستثنی نبوده و تلاش های متعدد و زیادی در بهبود آن انجام شده که منجر به طراحی و ساخت ایمپلنت های گوناگونی شده است. در این پژوهش با هدف بررسی عملکرد ایمپلنت شنوایی ساقه مغز (Auditory Midbrain Implant - AMI)، به ایجاد دو نوع تحریک آکوستیک و الکتریک در سیستم شنوایی گربه پرداخته شده است. تحریک های الکتریک، حاصل تزریق جریان به بافت توسط AMI و تحریک های آکوستیک حاصل تولید موج تک-تن در گوش گربه می باشند. پس از انجام تحریک و ثبت پتانسیل های عمل محیطی از قشر اولیه شنوایی مغز گربه، ویژگی های زمانی استخراج شده و نهایتا به مدلسازی توسط شبکه عصبی، پرداخته شده است. بعد از ثبت و مقایسه بین داده ها، مشخص شد که AMI در تحریک هسته کولیکولوس تحتانی موفق عمل کرده است. اما این ایمپلنت کاهش تاخیر در زمان تحریک را احتیاج دارد. پس از مدلسازی مشخص شد که شبکه عصبی با مدل غیرخطی همراه با الگوریتم لونبرگ-مارکوارت و 10 نرون در لایه پنهان بهترین عملکرد را در بین باقی ساختارها با خطایی معادل 009/0 از خود ارایه کرده است. در مقایسه مدل الکتریک با مدل اعصاب شنوایی، هر دو مدل رفتار مشابهی در برابر تغییرات فرکانس از خود نشان داده اند، اما مدل الکتریک در یک فرکانس ثابت شدت بزرگتری از پاسخ را در خروجی نشان داده است. علاوه بر این موارد، فاصله زمانی انتقال پیام عصبی از هسته حلزونی تا کولیکولوس تحتانی، 9 میلی ثانیه محاسبه شده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
205 تا 216
لینک کوتاه:
magiran.com/p2554004 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!